Museum W.: partner in Design to Market aan het woord

Een centraal onderdeel voor de ontwerpers in Design to Market is: actief netwerken en in gesprek gaan met partners over hun proces en potentiële opdrachten. Negen cultuurpartners zijn aan Design to Market verbonden. Eén van die instellingen is Museum W. Curator Haiko Sleumer vertelt over de samenwerking tussen Design to Market en Museum W. in Weert.

“Talentontwikkeling is belangrijk voor het museum, we werken zowel met gevestigde namen die landelijk bekend zijn als met opkomend talent zoals in Design to Market. We bieden een podium aan kunst en design, daarom past dit traject goed bij ons”, vertelt Haiko. “Het is een wisselwerking; het is niet alleen interessant voor de jonge ontwerpers, maar ook voor ons als museum. Zo verbreden we onze blik.”

Museum W is sinds twee jaar geheel vernieuwd en heeft naast een aantal vaste tentoonstellingen per jaar ook jaarlijks een participatief project buiten het museum. “We willen de inwoners van Weert betrekken bij het museum, daarom organiseren we kunstprojecten buiten de muren van het museum. Hierdoor worden kunst en cultuur ook zichtbaar voor de mensen die het museum niet zo snel bezoeken. Het bedenken en organiseren van het eerstvolgende participatieproject hebben we als opdracht neergelegd bij Design to Market.” 

“Het thema voor komend jaar is Memento Mori, het project gaat daarmee over de vergankelijkheid en eindigheid van het leven. De invulling van het project is vrij, en kan uiteenlopen van educatie tot tentoonstelling en van programmamiddag tot ritueel. Het belangrijkste is dat de lokale inwoners betrokken worden”, vertelt Haiko.

“De groep ontwerpers van Design to Market is zeer divers. Er zijn ontwerpers die behoorlijk toegepast werken, en andere die juist meer autonoom werken. Ik ben benieuwd wie op welke manier met onze opdracht aan de slag gaat.”

Nieuwe expo’s in Museum W.
Naast de focus op talentontwikkeling, is Haiko vooral druk met cureren van de tentoonstellingen. In Museum W worden momenteel de voorbereidingen getroffen voor een aantal nieuwe exposities. “In mei opent de tentoonstelling van Silvia B., met daarin een aantal totaalinstallaties. Ook is er het participatieve project van dit jaar: Vaandels en Weert. Ruim dertig verenigingen hebben een vaandel gemaakt en die exposeren we in een kerk in de stad. Op 7 april is er een vaandeltocht door het centrum van Weert waarin alle vaandels worden getoond. Er volgt ook een expo over Jan Tullemans, een lokale kunstenaar.