Ingenieursbureau Van Mierlo en Design to Market-designers duiken in propositie van de digitale tool Sensola

Ingenieursbureau Van Mierlo ontwikkelde Sensola, een digitale tool waarmee nog zelfstandige wonende ouderen gestimuleerd worden om actief en gezond te blijven. Design to Market-deelnemers en ontwerpers Koen van Dommelen en Jeffrey Heiligers dachten met Van Mierlo mee over de propositie van de tool. We spraken Koen, Jeffrey én Marc van Mierlo, directeur van Van Mierlo over dit proces.

Koen en Jeffrey: "Voor ingenieursbureau Van Mierlo hebben we meegedacht over de vraag hoe we zelfstandige ouderen kunnen helpen nog langer zelfstandig te blijven. Dit om verspilling in de - al zo belaste - zorg tegen te gaan. Van Mierlo heeft hiervoor het concept Sensola bedacht, een technische oplossing die recht doet aan het feit dat het om kwetsbare mensen gaat. Om langer zelfstandig te blijven wonen, is een gezonde levensstijl belangrijk, zoals bijvoorbeeld genoeg en gezond eten, genoeg beweging, maar ook het hebben van een sociaal netwerk voor een kop koffie of een partijtje biljart. Sensola kan gezond gedrag meten, maar hoe koppel je dit gedrag terug zodat het ouderen motiveert in de goede richting? 
 
Dat is de vraag waar wij mee aan de slag zijn gegaan. Wat speelt er nu bij deze ouderen? Waar hebben ze behoefte aan? Waar zijn ze bang voor? En wat vinden ze belangrijk? Tegelijkertijd hebben we ook gekeken naar hoe je überhaupt mensen kunt sturen, beïnvloeden en stimuleren tot positieve gedragsverandering. 
 
Deze informatie hebben we met elkaar verbonden om tot nieuwe ideeën te kunnen komen. Zo hadden we al snel een paar mooie concepten waarin we perfect de techniek van Sensola konden combineren met het menselijke. Hieruit hebben we uiteindelijk het beste concept gekozen, op basis van Nudging en de behoefte aan autonomie. Nudging gaat over een duwtje in de goede richting geven door de goede keuze aansprekend te maken. Hiermee kan Van Mierlo Ingenieursbureau direct op een laagdrempelige manier tests gaan doen."
 
Wat betekende de samenwerking met de ontwerpers voor het ingenieursbureau? 
 
Marc van Mierlo, directeur: "Dit product is echt een uitdaging tussen de structuur van de techniek en de emotie van de mens. De techniek beheerst Van Mierlo Ingenieursbureau goed, maar als vader van een gehandicapte dochter is er hier meer nodig om tot een goede oplossing te komen. Ik ben daarom zoekende naar iets van onbewuste geborgenheid voor de meer kwetsbaardere mensen. Wetende dat iedereen weer anders is. Bij mijn dochter zie ik aan haar gedrag eerder of er iets aan de hand is. Een dergelijk soort terugkoppeling wil ik aan de kwetsbaardere mens geven, te beginnen met alleenwonende ouderen. Daarbij goed rekening houdend met AVG-voorschriften. Maar ook aan de professionele zorgverleners en/of mantelzorgers. Met als doel de persoon de mogelijkheid te geven om in actie te komen voor een wat meer zinvolle dagbesteding en voor de zorg om tijdig preventieve zorg aan te kunnen bieden. Dat geeft uiteindelijk iedereen overzicht en daarmee rust. Om zodoende naar de omstandigheden met voldoende plezier in de maatschappij te kunnen staan. Onder het moto , als je iets wil en het is nog mogelijk, dan moet je er wel wat voor doen. Sensola is techniek en daarmee objectief in alles wat gemeten en teruggekoppeld wordt. En kan dat zelfs jaren volhouden, inclusief de mogelijkheid voor bijstelling van de persoonlijke alarmgrenzen als dat nodig is. 
 
Kortom, we moeten nu als bedrijf verder dan de techniek kijken om tot een goede afbakening van het beoogde product te komen. Daarvoor zijn we de samenwerking aangegaan met deze ontwerpers om hun visie op deze uitdaging te vernemen. En daarbij hebben ze ons weer een stap verder geholpen.”